Competences as a Solution to Global Problems​

Sufinansira Evropska Unija

O Projektu

Misija i Vizija Projekta

Misija ovog projekta je da se kod dece razvijaju kompetencije ekološke svesti i svesti o važnosti da budu fizički aktivna, kao i da nastavnici steknu kompetencije za razvijanje takvih kompetencija kod dece. Vizija projekta je izgradnja obrazovnih sistema koji bi obrazovali nove generacije prema najvišim moralnim standardima i ključnim kompetencijama za celoživotno učenje („Council recommendation on key competences for lifelong learning“, 2018).

Naš projekat ima dva važna cilja:

1) da deca mlađeg školskog uzrasta postanu ekološki svesna i steknu konkretne veštine kako da zaštite životnu sredinu

2) da postanu svesna važnosti fizičke aktivnosti za zdravlje i steknu znanja kako da vežbaju, prateći efekte vežbanja na sopstveno telo.

Važnost ova dva cilja je prepoznat od strane Evropske Unije finansiran u okviru Erazmus + projekta malih partnerstava u oblasti opšteg obrazovanja, pod nazivom „Competences as a solution to global problems (COMPASS)“. Koordinator projekta je Edukativni centar Oblak Žirafa koji se bavi organizovanjem vaspitno-obrazovnog rada u produženom boravku za decu „Oblak Žirafa“ u Zemunu (Beograd, Srbija). Partneri na projektu su dve eko-škole: Osnovna škola „Branko Radičević“ iz Batajnice (Srbija) i „Zakladni škola“ iz Prerova (Češka Republika).

Zašto je važno fizičko vežbanje?​

Prvo, odgovarajuća fizička aktivnost troši energiju koju unosimo hranom i praktično čisti naš organizam.  Tada je organizam otporniji na brojne bolesti. Postoji saglasnost vodećih svetskih naučnih i zdravstvenih organizacija da fizička aktivnost može da zameni svaki lek (putem prevencije), a nijedan lek ne može da zameni fizičku aktivnost. Vežbanje usmereno na poboljšanje fizičkih sposobnosti, kao što su snaga i izdržljivost, pozitivno utiče na pokazatelje trenutnog i budućeg zdravlja deteta: manji rizik od gojaznosti, kardiovaskularnih i metaboličkih bolesti, i bolji status koštano-zglobnog aparata („Cardiorespiratory Fitness in Childhood and Adolescence Affects Future Cardiovascular Risk Factors: A Systematic Review of Longitudinal Studies“, Mintjens i saradnici, 2018; “The Health Benefits of Muscular Fitness for Children and Adolescents: A Systematic Review and Meta-Analysis”, Smith i saradnici, 2014). Kroz program fizičkih aktivnosti, prilagođenih deci mlađeg školskog uzrasta, svako dete treba da pronađe fizičke aktivnosti koje mu prijaju, a zatim da kroz te fizičke aktivnosti postane kompetentno da se bavi fizičkim vežbanjem uopšte. Prvi korak ka tom cilju jeste uživanje dece u motoričkim igrama i zanimljivim fizičkim aktivnostima, ali i sticanje motoričkih veština koje će doprineti da se osećaju kompetentnijim i samopouzdanijim u vežbanju.

Zašto su ekološke aktivnosti važne? 

Poslednjih godina ekološke teme postaju sve važnije. Globalni fenomeni kao što je efekat staklene bašte utiču na smanjenje kvaliteta života na planeti Zemlji. Šta čovek može da uradi? Može ekološkim znanjem i ekološki svesnim načinom života da se bori protiv ovih negativnih pojava („Development of Secondary School Students’ Green Skills for Sustainable Development“, Thirupathy & Mustapha, 2020). Od racionalnog korišćenja vode, hrane i izvora energije, do odgovornog korišćenja sirovina i proizvoda i upravljanja otpadom. Deca od najranijeg detinjstva treba da provode vreme u prirodi i u njoj doživljavaju prijatna iskustva, kako bi zavoleli prirodu i stvorili odnos poštovanja prema njoj, kao prema mestu u kome svi živimo. Nakon toga dete će znati vrednost prirode, biti svesno rizika neodgovornog ponašanja čoveka po prirodu, kao i važnosti ekološki osvešćenog ponašanja za dobrobit Zemlje i života na Zemlji. Osim upoznavanja sa prirodom, deca treba da usvoje i „zelene veštine“ kao što su separacija otpada, reciklaža, pravljenje komposta od kuhinjskog otpada. Na taj način će osim svesti o dragocenosti prirode, imati i konkretne veštine (kompetencije) kako da žive i deluju na ekološki održiv način.

Sadržaj