Competences as a Solution to Global Problems​

Sufinansira Evropska Unija

Naše fizičke aktivnosti

Kako smo birali fizičke aktivnosti?

Ako želimo da dete bude zdravo, osim spavanja i hrane, ono mora imati makar neku fizičku aktivnost. Prvo, deca uzrasta 5 do 17 godina treba da imaju bar 60 minuta umerene do intenzivne aktivnosti u toku dana (HEPA preporuke SZO). To znači da makar sat vremena dnevno treba da provedu u aktivnostima od kojih će početi brže da dišu (npr. brzo hodanje, sporije ili brže trčanje, skakanje, preskakanje, penjanje, brže plesanje, neka sportska igra ili druga pokretna igra i sl.). Drugo, osim aktivnosti od kojih brže dišu, bar tri puta nedeljno treba da imaju aktivnosti za jačanje mišića (npr. čučnjevi, penjanje rukama, hod četvoronoške, izdržaj u skleku i dr.). Treće, treba da uče i neke veštine (preskakanje vijače, vođenje lopte rukom, nogom, odbijanje loptice reketom, klizanje, skijanje i dr.), koje im osim tela razvijaju i mozak.

Fizičke aktivnosti na svim časovima

Imajući na umu da svi učenici uzrasta 7 do 11 godina imaju 4 do 5 časova svakim radnim danom, za naše učenike smo uveli 2 minuta fizičkog vežbanja na početku svakog časa. U ta 2 minuta učenici na jednom času rade vežbe od kojih će biti zadihani (trčanje u mestu na prstima ili niski skokovi u mestu na prstima), a sledeći put vežbe snage (čučnjevi u izdržaju sa rukama oslonjenim na sto naizmenično podizanje savijene noge ka grudima). Samo 2 minuta ovih aktivnosti deci donosi 8 do 10 minuta dodatne fizičke aktivnosti dnevno. Osim toga, učenici će se 4 do 5 puta dnevno podsetiti koja vrsta fizičke aktivnosti je važna, a na svojim fitnes satovima dobijenim u okviru ovog projekta će pratiti pokazatelje svog fizičkog angažovanja (broj koraka, puls, vreme provedeno u umerenoj do intenzivnoj aktivnosti).

Fizičke aktivnosti na časovima fizičkog vaspitanja

Na časovima fizičkog vaspitanja učenici se 5 minuta zagrevaju trčanjem ili brzim hodanjem, uz uslov da dostignu puls od 130 ili više otkucaja srca u minutu, što prate na svojim fitnes satovima. Druga aktivnost na času je učenje različitih načina preskakanje vijače tokom 10 minuta. Treća aktivnost su vežbe snage: izdržaj u čučnju leđima oslonjenim uz zid i izdržaj na šakama dok su stopala oslonjena na uzdignutu površinu. U ove dve vežbe učenici treba da zadrže zadati položaj što duže vreme, a u narednom periodu imaju mogućnost da obore sopstveni rekord. Četvrta aktivnost je igra hvatalica, u kojoj dva učenika jure različitim načinima kretanja, a ostali na isti način beže. Kada nekog uhvate, taj najmanje 30 sekundi mora u mestu da radi vežbe koje će mu povećati puls do bar 130 otkucaja u minuti. Ako to ne uspe za 30 sekundi, nastavlja da vežba dok to ne postigne i nakon toga može opet da učestvuje u hvatalici. Na kraju časa učenici rade petu aktivnost: rastezanje svih mišića koji su bili aktivni.

Fizičke aktivnosti van škole

Učenici van škole treba da nastave da uče različite načine preskakanja vijače, da pokušavaju da obore sopstveni rekord u izdržaju u čučnju i u stavu na šakama. Osim toga, na svojim fitnes satovima treba da prate da li su imali više od 10.000 koraka u toku svakog dana i/ili da li su imali bar 60 minuta umerene do intenzivne fizičke aktivnosti, baveći se fizičkim aktivnostima koje im prijaju (brzo hodanje, trčanje, vožnja bicikla, rolera, igranje fudbala, košarke i razne druge aktivnosti).

Sadržaj