Competences as a Solution to Global Problems​

Sufinansira Evropska Unija

Naše ekološke aktivnosti​

U skladu sa ciljem našeg projekta pod nazivom Competences as a solution to global problems (COMPASS)“, koji se finansira u okviru Erasmus + programa Evropske Unije, želimo da učenici uzrasta 7 do 11 godina steknu znanja o ekološkim problemima na našoj planeti i načinima kako kao pojedinci možemo da doprinosimo njihovom rešavanju. U skladu sa tim, isplanirali smo više ekoloških akcija u lokalnim sredinama ustanova koje učestvuju u projektu (iz Srbije, produženi boravak za decu Oblak Žirafa Zemun i OŠ „Branko Radičević“ Batajnica, a iz Češke Republike Zakladni škola, Prerov).

Akcija čIšćenja parkova I dvorišta škola I reciklaža prikupljenog otpada

Tokom oktobra i novembra 2022. godine, organizovali smo akcije čišćenja javnih površina u svojim lokalnim sredinama. Tokom skupljanja smeća sa volonterima koristili smo džakove od jute i reciklabilne rukavice, a otpad smo sortirali i nosili do reciklažnih kontejnera i reciklomata (pogledajte fotografije i video-materijal na tri linka u tekstu iznad).

Akcija pravljenja skloništa za životinje tokom zime

Tokom decembra i januara smo organizovali akciju pravljenja skloništa za životinje tokom zime. Deca iz produženog boravka za decu Oblak Žirafa su sa učiteljima pravila kućicu za pse, dok su učenici OŠ „Branko Radičević“ Batajnica i „Zakladni skola“ Prerov pravili kućice za ptice. Skloništa smo postavljali u blizini naših školica, kako bismo mogli da ih obilazimo i životinjama donosimo hranu (pogledajte fotografije i video-materijal na tri linka u tekstu iznad).

Akcija deljenja kesa I informisanja građana o štetnosti plastike

Početkom februara 2023. godine, produženi boravak za decu Oblak Žirafa iz Zemuna je tokom nekoliko dana, pripremao akciju poklanjanja kesa ljudima ispred prodavnica. Prvo smo sakupljali plastične kese koje većina porodica ima u svom domaćinstvu, a zatim smo ih oprali i osušili. Tokom dva dana kese su podeljene ispred supermarketa kupcima koji nisu imali svoje torbe i kese, kako ne bi uzimali nove kese iz prodavnice. Tom prilikom su deca iz produženog boravka Oblak Žirafa informisala kupce o štetnosti plastike i veoma sporoj razgradnji plastičnih kesa u prirodi. Osim toga, informacije su se odnosile na potrebu korišćenja torbi i cegera umesto plastičnih kesa, kao i savete za dobre zamene proizvoda u plastičnoj ambalaži (pogledajte fotografije sa akcije na linku u tekstu iznad).

Pravljenje društvenih igara od recikliranih materijala

Početkom februara 2023. godine, Osnovna škola „Branko Radičević“ organizovala je akciju pravljenja društvenih igara, kao poklona za penzionere koji igraju ove igre u parku blizu škole. Učitelji i učenici su sakupili materijale koji bi inače završili u smeću, a zatim ih iskoristili da naprave različite društvene igre (pogledajte video sa fotografijama).

Pravljenje I postavljanje reciklažnih kanti za papir, plastiku I metal

Tokom marta 2023. godine sve partnerske ustanove u ovom projektu su postavile reciklažne kante u svojim lokalnim sredinama. Svaka reciklažna kanta ima tri odeljka: za papir (karton), plastiku i metal. Naši učenici redovno prazne kante i odnose materijal u obližnji reciklomat (mašinu za reciklažu), kako bi ga reciklirali (pogledajte fotografije na linkovima u tekstu iznad).  

Pravljenje komposta

Tokom aprila 2023. godine smo počeli da pravimo svoj kompost. Deca iz produženog boravka za decu „Oblak Žirafa“ su počela da ga prave od kuhinjskog otpada, u posebnim žardinjerama (pogledajte video), kako bi smanjili količinu kuhinjskog otpada i koristili kompost kao đubrivo za gajenje povrća u sopstvenoj bašti. Deca iz Osnovne škole „Branko Radičević“ i „Zakladni škole“ su takođe počele sa odvajanjem organskog otpada u specijalne posude i kontejnere, radi daljeg kompostiranja.

Sadržaj