Competences as a Solution to Global Problems​

Sufinansira Evropska Unija

Fizička Aktivnost

Trenutno i buduće zdravlje Vašeg deteta

Znamo da nema potrebe da Vas pitamo da li želite da Vaše dete bude zdravo. Trenutno i buduće zdravlje deteta zavisi od više faktora, a na neke od njih vi možete direktno da utičete. Nažalost, ponekad nismo svesni da svom detetu nismo omogućili važne preduslove dobrog zdravlja: spavanje 9-10 sati, kuvanu hranu, povrće i voće, kao i dovoljnu količinu fizičke aktivnosti. Što se tiče fizičke aktivnosti, najčešće ne razmišljamo o njoj, iako količina fizičke aktivnosti direktno utiče na trenutno i buduće zdravlje deteta, odnosno na verovatnoću obolevanja od različitih bolesti u budućnosti: gojaznosti i povišenog krvnog pritiska, kardiovaskularnih i metaboličkih bolesti, bolesti koštano-zglobnog aparata (“Cardiorespiratory Fitness in Childhood and Adolescence Affects Future Cardiovascular Risk Factors: A Systematic Review of Longitudinal Studies”, Mintjens i saradnici, 2018; “The Health Benefits of Muscular Fitness for Children and Adolescents: A Systematic Review and Meta-Analysis”, Smith i saradnici, 2014).

Šta Vi možete da uradite za trenutno i buduće zdravlje svoga deteta?

Imajući na umu ovoliku važnost fizičke aktivnosti, šta Vi kao roditelj možete da učinite? Prvo, proverite koliko je Vaše dete fizički aktivno u toku nedelje. Naučnici su napravili upitnik pomoću koga se utvrđuje fizička aktivnost učenika osnovne škole, pa ako želite da vidite da li je Vaše dete dovoljno fizički aktivno i druge informacije u vezi sa ovim upitnikom i naučnicima koji su ga napravili (Kent C. Kowalski, Peter R. E. Crocker, Rachel M. Donen , 2004), ovo je link koji sadrži sve potrebne informacije. Ukoliko vidite da nedeljna fizička aktivnost Vašeg deteta nije dovoljna, svakodnevno podstičite svoje dete da bude aktivno bar 60 minuta dnevno (brzo hodanje, lagano trčanje, ples, vožnja bicikla, rolera, skejta, različiti sportovi i druge aktivnosti koje ubrzavaju disanje Vašeg deteta) (Global action plan on physical activity 2018–2030: more active people for a healthier world, WHO, 2018). Naročito vodite računa da dete tokom vikenda ima dovoljno fizičke aktivnosti, jer su istraživanja pokazala da je fizička aktivnost naročito ugrožena tokom vikenda („A Systematic Literature Review with Meta-Analyses of Within- and Between-Day Differences in Objectively Measured Physical Activity in School-Aged Children“, Brooke i saradnici, 2014). Pronađite i Vi vreme za svoju fizičku aktivnost, jer je i odraslima potrebno bar 150 minuta umerene do intenzivne fizičke aktivnosti nedeljno („Global action plan on physical activity 2018–2030: more active people for a healthier world“, WHO, 2018). Na taj način ćete svome detetu biti uzor u odnosu prema fizičkoj aktivnosti, naročito ako se zajedno budete bavili nekim fizičkim aktivnostima (npr. vožnja bicikla). Kada dete stekne naviku da svakog dana provede bar sat vremena u fizičkoj aktivnosti koja mu prija, obavili ste ogroman posao za sadašnje i buduće zdravlje svoga deteta!

Sadržaj