Competences as a Solution to Global Problems​

Sufinansira Evropska Unija

Ekološke aktivnosti

Odgovorno ponašanje prema prirodi

Pod odgovornim ponašanjem prema prirodi i ljudima podrazumeva se ona vrsta ponašanja u kojoj pojedinac, samostalno i u saradnji sa drugima, donosi promišljene odluke u cilju poboljšanja životne sredine i kvaliteta života na lokalnom i globalnom nivou. Učenici opremljeni ovakvim kompetencijama poseduju znanja, veštine i stavove koji im pomažu da se odgovorno ponašaju prema prirodi i ljudima u jednostavnim i složenim situacijama sadašnjeg i budućeg društvenog života.

Najbliža kompetencija odgovornom ponašanju prema prirodi i ljudima u trenutno važećim obrazovnim dokumentima bile bi građanske i društvene kompetencije. U obrazovnim programima, odgovorno ponašanje prema prirodi i ljudima povezano je sa temama kao što su obrazovanje o životnoj sredini, vaspitanje građanina u demokratskom društvu i razmišljanje u evropskom i globalnom kontekstu. Kompetencije mogu biti podeljene u 6 oblasti koje razvijaju različite veštine, stavove i znanja, a povezane su i dopunjuju jedna drugu. Oblasti su dalje podeljene na ciljeve obrazovanja.

Kako razviti kompetenciju

Utvrđeni skup ciljeva čini RAZVOJNI KONTINUUM  (https://www.odpovednejednani.cz/responsible-behaviour), alat koji predstavlja temeljno promišljen pregled znanja, veština i stavova koji su pogodni za ostvarenje cilja. Ovi ciljevi su podeljeni na dva nivoa, koji, međutim, ne odgovaraju specifičnim školskim razredima. Njihova definicija je zasnovana na širini određenog znanja, upotrebi neke veštine ili formiranju specifičnog stava. Početni nivo predstavlja početnu, ali ne i nultu fazu, u kojoj počinje da se razvija dati deo kompetencije. Napredni nivo je, s druge strane, dosta visok i može se posmatrati kao željeni cilj za učenike na kraju osnovnog obrazovanja.

Ciljevi nisu vezani ni za jednu specifičnu oblast obrazovanja ili predmet. Opšti i preporučeni način korišćenja kontinuuma je da se ciljevi implementiraju u pripremu i realizaciju časa ili, idealno, u duže nastavne jedinice, uz rad zasnovan na formativnom ocenjivanju učenika. Nastavnici treba da prate napredak učenika na putu ka ovim ciljevima, i na osnovu toga prilagođavaju dalje učenje i kod učenika razvijaju veštine samovrednovanja. Način na koji su ciljevi verbalizovani u kontinuumu odgovara činjenici da će sa njima raditi nastavnici, a ne učenici. Ciljeve za učenike nastavnik treba da pojednostavi i precizira u obliku koji učenici mogu lako razumeti.

Procedure i strategije

Sredstvo za ispunjenje ciljeva projekta je dugoročna podrška obrazovanju učenika usmerena na razvoj podoblasti koje podržavaju aktivno uključivanje učenika u ekološke aktivnosti.

Kroz specifične aktivnosti i sredstva koja su navedena u nastavku, biće razvijeno sledeće:

 1. Osetljivost učenika
 2. Uviđanje pravilnosti (zakona prirode)
 3. Ekološki problemi i konflikti
 4. Istraživačka znanja i veštine
 5. Strategija delovanja za rešavanje ekoloških problema

 1. Osetljivost učenika

Učenici izražavaju pozitivan stav prema prirodi i životnoj sredini, opisuju kako se osećaju na otvorenom, na selu, održavaju čistoću, ne ostavljaju nered napolju, ne štete prirodi i bar neki od njih pomažu u njenoj zaštiti, brinu o životnoj sredini.

Aktivnosti za učenike:

 • Pod vođstvom odrasle osobe, učenik redovno i dugotrajno brine o biljkama u učionici i bašti.

Sredstva za postizanje rezultata:

 1. rad u bašti
 2. uzgoj sopstvene biljke iz semena (u školi)

Način ocenjivanja: Posmatranje gajenih biljaka, takmičenje za najbolji cvetni ukras na času.

 • Priča (piše) priču o odabranoj biljci ili životinji koja živi u školskoj bašti.

Sredstva za postizanje rezultata:

 1. pantomima ponašanja svoje životinje
 2. kreativno pisanje priča
 3. međusobno slušanje priče

Način vrednovanja: Pronalaženje zajedničkog u pojedinačnim pričama, međusobno ocenjivanje (smajliji).

 • Svoj doživljaj čulnog (vizuelnog, slušnog, taktilnog, mirisnog i ukusnog) kontakta sa prirodom izražava u poeziji ili umetnosti.

Sredstva za postizanje rezultata:

 1. pejzažno slikarstvo
 2. hodanje bosonog i sa povezom na očima taktilnom stazom i opisivanje senzacija iz pojedinih prirodnih pojava
 3. kreativno pisanje
 4. priprema biljnog čaja iz bašte
 5. prepoznavanje ukusa sa povezom preko očiju
 6. zvuk, miris, sluh = traženje parova istih osobina

Način ocenjivanja: Komentarisani prikaz likovnih radova i pesama, ocena ispravnosti naučenih prirodnih elemenata (biljke, kamenje, vetar).

 • Opisuje uočene promene izabranog bilja ili drveta iz školskog vrta u pojedinim godišnjim dobima.

Sredstva za postizanje rezultata:

 1. crta drvo u 4 godišnja doba, uočava važne promene
 2. opisati slike i objasniti promene jednogodišnjeg, dvogodišnjeg, višegodišnjeg začinskog bilja
 3. dramatizacija priče

Način ocenjivanja: Izložba najboljih radova na oglasnoj tabli, ocena ispravnosti dodeljivanja pojedinih perioda u život osobe i objašnjenje promena.

Ostale teme:

Učenik:

 • Koristi čula za prepoznavanje nekih prirodnih objekata (npr. vidom različitih vrsta organizama, dodirivanjem prirodnih objekata sa taktilne staze u školskoj bašti, slušanjem zvukova životinja, mirisom bilja iz okoline školskog dvorišta ili bašte) i opisuje razlike između njih.
 • Na osnovu zapažanja ume da opiše predeo oko škole i da opravda da li ga smatra skladnim, neskladnim, devastiranim, predlaže promene koje mogu uticati na karakter i oblik predela.

Sredstva za postizanje rezultata:

 1. praviti fotografije – snimajući pejzaž oko škole, kuće, sela i grada
 2. objašnjavati u kom pejzažu nam se dopada i zašto, šta utiče na naša osećanja
 3. rad u grupama na pronalaženju pozitivnih i negativnih strana u datom pejzažu, predlog promena

Način ocenjivanja: Komentarisana prezentacija pojedinačnih grupa, izložba fotografija sa opisom.

 • Interpretira svoja iskustva boravka u prirodi na različite načine (umetnički rad, pesme ili razmišljanje).

Sredstva za postizanje rezultata:

 1. umetničko delo – osećanja iz pejzaža
 2. samo posmatranje prirode, navođenje 5 stvari iz neposredne okoline i uvrštavanje u pesmu

Metod ocenjivanja: prikaz pesama i slika uz komentare

 • održava red u školi, školskoj bašti i okolini,

Sredstva za postizanje rezultata:

 1. rad na čišćenju oko škole, prema napravljenom rasporedu

Način ocenjivanja: Konkurs za najbolje uređenu učionicu, uključujući i cvetnu dekoraciju.

 • Likovno dočarati princip promene izabrane biljke u školskoj bašti tokom vremena.

Sredstva za postizanje rezultata:

 1. nacrtati drvo u različitim godišnjim dobima
 2. upoređivati promene u životu drveta sa promenama u životu čoveka i objašnjavati promene
 3. posmatrati i fotografisati jednu biljku u 4 godišnja doba (drvo, višegodišnje)
 4. napraviti herbarijum za jedno drvo – list, cvet, plod u proleće, leto, i jesen

Način ocenjivanja: Ocena herbarijuma, izložba likovnih radova.

 1. UVIĐANJE ZAKONA PRIRODE

Učenici opisuju osnovne zakonitosti u prirodi (lanac ishrane, kruženje materije i energije, odnosi između organizama i životne sredine). On posmatra manifestacije ovih zakona u prirodi. Praktične primere traži u svom okruženju i povezuje ih praktično sa svojom svakodnevicom.

Aktivnosti za učenike

Učenik:

 • Navodi jednostavne primere veza u ishrani između organizama – izgradite primere lanaca ishrane.

Sredstva za postizanje rezultata:

 1. dramatizacija na temu lanca ishrane
 2. kreativna obrada lanca ishrane
 3. grupni rad sa slikama na temu lanca ishrane

Način ocenjivanja: Ocena ispravnosti zadavanja slika, komentarisani prikaz umetničke obrade lanaca ishrane.

 • Razlikovati osnovne biotope (bara, polje, šuma, bašta, stambeno naselje) i spojiti ih sa organizmima koji se nalaze u njima.

Sredstva za postizanje rezultata:

 1. povezuje predstavljene biljke i životinje sa sredinom u kojoj žive (voda, zemljište…)
 2. terenska vežba – hodanje u vodi, po travi, sakupljanje drvnog materijala

Način ocenjivanja: Ocena ispravnosti klasifikacije mterijala (pomoću uzoraka različitih materijala), poređenje uzoraka.

 • Objasni princip kruženja vode u prirodi

Sredstva za postizanje rezultata:

 1. film o fotosintezi, rastu, razgradnji
 2. igra na interaktivnoj tabli – Život u šumi
 3. rad sa slikama – ciklus života

Način ocenjivanja: Pravilnost rasporeda slika iz ciklusa života u prirodi.

Ostale teme:

 • Objasniti različite vrste lanaca ishrane, samostalno sastaviti primere odnosa ishrane u različitim ekosistemima.
 • Na osnovu sopstvenog zapažanja, proceniti svojstva dva vodena ekosistema i njihov značaj za pejzaž

Sredstva za postizanje rezultata:

 1. terenska vežba posmatranja, zapažanja organizama u različitim vodenim ekosistemima
 2. laboratorijski rad – praćenje čistoće vode, pH…

Metoda vrednovanja: Posmatranje raznovrsnosti vrsta i čistoće vode u različitim tipovima vodenih ekosistema i izvođenje zaključaka

 • Opisati tok energije i kruženje materije i objasniti razliku između jednosmernog toka promena i kružnog toka promena,

Sredstva za postizanje rezultata:

 1. komentarisana prezentacija, interpretacija – ciklus materije i energije i jednosmerni tok
 2. slike iz ciklusa put otpada
 • identifikuje unesene (invazivne) organizme i objasni kako utiču na prirodnu sredinu,

Sredstva za postizanje rezultata:

 1. šetnja u prirodi
 2. rad na zadatu temu
 3. fotografije, crta invazivnu biljku
 • Objasniti razliku između obnovljivih i neobnovljivih izvora energije.

Sredstva za postizanje rezultata:

 1. izveštaj o različitim izvorima energije
 2. posmatranje termalnog, vodenog, solarnog izvora energije…
 3. rad u grupama na pojedinačnim izvorima energije i komentarisana prezentacija
 • Razlikovati osnovne biotope i tipove korišćenja predela (bašta, njiva, livada, šuma, bara, planine, ljudsko naselje, pećina) i odrediti organizme koji se u njima nalaze.

Sredstva za postizanje rezultata:

 1. rad u grupama na pojedinim vrstama predela – izrada plakata
 2. usklađivanje biljaka i životinja sa relevantnim ekosistemom
 3. igra uloga – kako čovek koristi određeni prirodni predeo, tražeći druge mogućnosti korišćenja

 1. EKOLOŠKI PROBLEMI I KONFLIKTI

Učenici analiziraju odabrani ekološki problem, diskutuju o problemu, objašnjavaju da li on postaje konflikt i kritički ga ispituju, traže i predlažu moguća rešenja.

Aktivnosti za učenike

Učenik:

 • Otkriva ekološki problem u svom neposrednom okruženju i opisuje da li smo na određeni način mi pogođeni tim problemom, ko je u njega uključen ili je on sam jedan od uzroka problema,

Sredstva za postizanje rezultata:

 1. prošetajte školom i posmatrajte, svako treba da nađe najmanje 3 problema
 2. zajedničko deljenje problema, biranje najozbiljnijih
 3. traženje mogućih krivaca koji su uključeni u problem – brainstorming

Način vrednovanja: Likovna, literarna obrada situacije.

 • razgovara sa drugovima iz razreda o mogućim rešenjima zadatog problema, uvažava mišljenje drugih i ume da se prilagodi načinu rešavanja većine,

Sredstva za postizanje rezultata:

 1. razmišljanje o mogućim rešenjima problema i izvođenje zaključaka u grupi
 2. grupni rad, pronalaženje zajedničkog rešenja
 3. Predstavljanje predloga

Metod evaluacije: Ocenjuju kako su razgovarali i tražili zajedničko rešenje, iznose svoje predloge za rešavanje problema.

 • Nakon dogovora, drugovi iz razreda formulišu kako da reše probleme koje su uočili tokom redovnog rada škole.

Sredstva za postizanje rezultata:

 1. Tokom intervjua, govori o problemu koji je primetio u školi
 2. formuliše moguće probleme vezane za redovni rad škole i iz zajedničke diskusije se izvodi rešenje

Metod evaluacije: Sposobnost učešća, angažovanja ili čak vođenja diskusije; sposobnost dogovaranja u razrednom timu o zajedničkom postupku rešavanja problema.

Druge teme

Učenik:

 • Procenjuje efekte ljudske aktivnosti na sastav različitih prirodnih staništa i na odnose unutar ekosistema.
 • Objašnjava kada ekološki problem postaje ekološki konflikt (npr. obilaznica u selu → prednosti za neka domaćinstva, mana za druga; postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda → odlično za čistoću reka, ali ponekad se oseća neprijatan miris u neposrednoj blizini…).

Sredstva za postizanje rezultata:

 1. rad sa problemom u neposrednoj blizini – da li je pronađeno jasno rešenje, dobro za sve? Ne = pretvaranje problema u sukob.
 2. brainstorming – traženje različitih situacija kada problem prerasta u konflikt.
 3. traženje problema i kreiranje banke ideja šta poboljšati u radu Ekotima, zaključivanje da li se neki problem pretvara u konflikt.
 4. simulacione igre
 • Objašnjava da problem/konflikt ima više rešenja i daje primere rešenja na različitim nivoima – pojedinac, porodica, školski razred, stanovnici sela (npr. pri rešavanju čistoće prostora oko škole).

Sredstva za postizanje rezultata:

 1. simulacione igre

Metod ocenjivanja: Deljenje osećanja iz simulacione igre

 1. ISTRAŽIVAČKE VEŠTINE I SPOSOBNOSTI

Aktivnosti za učenike

Učenici formulišu osnovna istraživačka pitanja, predlažu istraživački postupak, osmišljavaju, prikupljaju, organizuju i procenjuju potrebne podatke. Na osnovu ovih prethodnih koraka, formulišu zaključke i predlažu rešenja.

Učenik:

 • Posmatra prirodu, crta i opisuje svoja zapažanja.

Sredstva za postizanje rezultata:

 1. terenska vežba + upisivanje i crtanje u dnevniku istraživača

Način ocenjivanja: Upoređivanje biljke sa crtežom, provera ispravnosti opisa.

 • Posmatra i istražuje događaje koristeći jednostavna pomagala i alate (radi sa lupom, teleskopom, kišomerom, termometrom).

Sredstva za postizanje rezultata:

 1. rad u bašti
 2. posmatranje raznih organizama pomoću lupe, mikroskopa + napraviti crtež
 3. rad sa termometrom i kišomerom

Metoda vrednovanja: Praktične veštine vezane za korišćenje jednostavnih alata za posmatranje.

 • Beleži zapažanja u tabele, jednostavne grafikone, traži informacije u literaturi

Sredstva za postizanje rezultata:

 1. rad sa podacima dobijenim na časovima matematike – beleženje u grafikonima
 2. rad sa nastavnim listovima na terenu – dopuna tabela, grafikona
 3. rad sa enciklopedijom

Način ocenjivanja: Osposobljenost za beleženje podataka u grafikonu, čitanje podataka iz stručne literature.

 • Izvodi jednostavan eksperiment (npr. na biljkama → dovoljno nasuprot nedovoljno svetla, dovoljno nasuprot nedovoljno vlage, …) i izvodi zaključak iz svog zapažanja.

Sredstva za postizanje rezultata:

 1. dugotrajno posmatranje 4 iste biljke pod različitim uslovima (u učionici) – rad u grupama.
 2. diskusija i izvođenje zaključka zašto ista biljka ima različit rast (u različitim uslovima)

Način vrednovanja: Postupak, opis i zaključak eksperimenta evidentiraju se u laboratorijskom radu, dnevniku posmatranja.

 • Pretražuje informacije o istraživanim pitanjima u stručnoj literaturi i na internetu i upoređuje sa svojim zapažanjima.

Sredstva za postizanje rezultata:

 1. traženje informacija na Internetu
 2. traženje informacija u enciklopedijama i časopisima
 3. izbor bitnih informacija
 4. upoređivanje traženih informacija sa sopstvenim zapažanjem

Način ocenjivanja: Pretraga i pronalaženje informacija o istraživanoj temi, ocena pronađenih rezultata i poređenje sa rezultatima sopstvenog posmatranja.

Druge teme

Učenik:

 • formuliše istraživačko pitanje (hipotezu) i predlaže metode za dobijanje podataka potrebnih za odgovor (npr. kuda ide otpad iz našeg sela, gde mogu da saznam…).

Sredstva za postizanje rezultata:

 1. diskusija
 2. pravilno odabrana pitanja nastavnika – učenik formuliše hipotezu
 3. mapa uma
 • koristi složenija pomagala i uređaje tokom posmatranja (npr. mikroskop, pH metar, hemijski laboratorijski pribor)
 • sprovodi oglede pri istraživanju prirodnih pojava, pri utvrđivanju stanja životne sredine i pri istraživanju svojstava žive i nežive prirode;
 • beleži informacije iz posmatranja i eksperimenata u tabele i grafikone, crta sliku ili dijagram i opisuje ih,
 • Prikuplja i upoređuje informacije iz različitih izvora, intervjua ili upitnika, sa rezultatima sopstvenog posmatranja. Procenjuje i obrazlaže dobijene podatke. Iznosi zaključke svog istraživanja.

Sredstva za postizanje rezultata:

 1. grupni rad – kreiranje pitanja za upitnik na zadatu temu
 2. prikupljanje podataka u vidu upitnika na određenom uzorku ljudi, obrada podataka, evaluacija
 3. samostalan rad – traženje informacija na zadatu temu iz najmanje 3 izvora

 1. STRATEGIJA AKCIJA ZA REŠAVANJE EKOLOŠKIH PROBLEMA

Učenici stiču znanja i veštine koje ih vode ka odgovornom ekološkom ponašanju koje ima što manje negativnih uticaja na životnu sredinu. Njihovi stavovi utiču na postupke drugih ljudi. Učenici umeju da analiziraju određeni problem u svom okruženju, planiraju rešenje, implementiraju ga i predstave u javnosti.

Aktivnosti za učenike

Učenik:

 • Od običnih svakodnevnih aktivnosti bira one u kojima njegovo ponašanje može da umanji negativan uticaj na životnu sredinu (npr. štednja vode tokom osnovne higijene tela, ispijanje školskog čaja iz šolje umesto kupovine pića u plastičnim flašama iz automata…).

Sredstva za postizanje rezultata:

 1. diskusija o svakodnevnim aktivnostima i tome kako utiču na životnu sredinu
 2. razmišljanje o idejama kako da smanjimo uticaj svog ponašanja
 3. predlozi za moguće uštede
 4. crtanje na temu: Neprijateljsko ponašanje prema životnoj sredini nasuprot ekološki prihvatljivom ponašanju

Način ocenjivanja: Komentarisana prezentacija umetničkih radova

 • Svojim ekološkim ponašanjem daje primer drugima, eventualno skreće pažnju na pravilno postupanje sa otpadom i sl. i može argumentovati svoj stav.

Sredstva za postizanje rezultata:

 1. odvajati otpad u školi
 2. odvajati otpad kod kuće
 3. učešće u u radnim aktivnostima čišćenja oko škole
 4. kompostiranje biootpada pri radu u školskoj bašti

Način ocenjivanja: redovan pregled sortiranja otpada u učionicama, pregled čišćenja oko škole – eko patrola.

Druge teme

Učenik:

 • Analizira rad škole (domaćinstva) u oblastima korišćenja vode, energetike, životne sredine i škola, otpada… predlaže konkretne mere koje vode do ekološki održivijih  načina rada.
 • Planira akcije i aktivnosti u grupi koje imaju uticaj na životnu sredinu.

Sredstva za postizanje rezultata:

 1. kreiranje plana aktivnosti
 2. izlaganje plana aktivnosti u holu škole
 3. postepeno praćenje i evaluacija
 • Izrađuje pismo kojim se upozorava lokalna uprava i mediji na određeni ekološki problem, opisuje problem i njegove posledice i objašnjava razloge zašto problem treba da se reši.

Sredstva za postizanje rezultata:

 1. odabrani učenici Eko tima uz nadzor nastavnika napišu pismo
 2. pronalazi relevantne osobe kojima će poslati pismo
 3. poslaće pismo ili ga uručiti lično

Način ocenjivanja: Objava pisma u elektronskoj formi nalazi se na sajtu škole ili u štampi

 • Uz pomoć nastavnika, rukovodstva škole i/ili mesta realizuju odabrane događaje, informišu medije, ocenjuju ostvarenje cilja i predlažu poboljšanja za budućnost,
 1. članak u lokalnoj štampi o sprovedenom događaju
 2. evaluacija i razmišljanje o predlozima poboljšanja za budućnost
 • Izračunava sopstveni Eko-otisak, odnosno uticaj svog ponašanja na životnu sredinu, analizira rezultate i predlaže kako smanjiti uticaj na životnu sredinu.

Sredstva za postizanje rezultata:

 1. proračun ekološkog otiska porodice
 2. proračun ekološkog otiska škole
 • Opisuje životni ciklus odabranog proizvoda (proizvodnja, transport, upotreba, odlaganje) i procenjuje uticaj pojedinih faza na životnu sredinu.
 • Dodeljuje više ekoloških alternativa uobičajenim proizvodima,

Sredstva za postizanje rezultata:

 1. sortiranje kutija raznih vrsta proizvoda na ekološki prihvatljive načine
 2. test – ekološki brendovi, ekološki proizvodi
 • Mapira dostupnost sertifikovanih proizvoda koje inače koristi u svom okruženju.

Sredstva za postizanje rezultata:

 1. Grupni rad – poseta hipermarketu, specijalnim prodavnicama
 2. Eko-potrošački test
 3. Izložba ekološki prihvatljivih proizvoda sa opisom gde su kupljeni.

Metod ocenjivanja: Pronalazi ekološki proizvod u prodavnici i ubeđuje roditelje da ga kupe kao alternativu ekološki neprikladnom proizvodu.

Sadržaj