Competences as a Solution to Global Problems​

Sufinansira Evropska Unija

Dostignuća projekta

U okviru COMPASS projekta naši učitelji i deca su mnogo naučili o načinima čuvanja zdravlja kroz bavljenje adekvatnom fizičkom aktivnošću, kao i o načinima čuvanja prirode kroz naše COMPASS ekološke aktivnosti. Posebno smo ponosni na dva dostignuća našeg projekta:

  1. interaktivni vodič za planiranje ekoloških i fizičkih aktivnosti, namenjen učiteljima, ali i roditeljima. U njemu se mogu naći uputstva za sprovođenje fizičkih i ekoloških aktivnosti sa decom, kao i detaljni primeri aktivnosti;
  1. naučni članak u kome smo opisali na koji način se fizička aktivnost naših učenika poboljšala kroz primenu COMPASS fizičkih aktivnosti.

Sadržaj